Κενές Θέσεις Σεμιναρίων

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή η Επιτροπή δεν έλαβε κανένα αίτημα για κατάταξη σε μια από τις κενές θέσεις των σεμιναρίων που έχουν προκύψει, δεν έγινε κάποια κατανομή των θέσεων. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για τα δύο Σεμινάρια, μπορούν να απευθυνθούν στους διδάσκοντες των μαθημάτων.

Εκ μέρους της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών
Η. Οικονόμου