Γερμανική γλώσσα και ορολογία Χειμερινό εξάμηνο 2022-23

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-23 προσφέρονται τα ακόλουθα επίπεδα:

Επίπεδο 010: Παρασκευή 11.30-14.30, αίθουσα 6

Επίπεδο Αρχαρίων για φοιτητές με λίγες γνώσεις ή καθόλου γνώση της γερμανικής γλώσσας

Πρώτη συνάντηση: Παρασκευή 30/9/2022

Επίπεδο 030: Πέμπτη 11.30-14.30, αίθουσα 6

Επίπεδο Προχωρημένων, για φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τα 2 προηγούμενα επίπεδα του μαθήματος και για φοιτητές με αρκετές γνώσεις στην γερμανική γλώσσα

Πρώτη συνάντηση: Πέμπτη 29/9/2022

Επίσης προσφέρονται και ενισχυτικά μαθήματα στα παραπάνω επίπεδα για όσους φοιτητές το επιθυμούν ή/και έχουν ανάγκη από περισσότερη εξάσκηση και επεξήγηση.

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές και όσοι νέοι φοιτητές επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα στο pappa@uoc.gr

για την σωστή κατανομή τους στο αντίστοιχο επίπεδο.

Παρακαλούνται επίσης οι φοιτητές του 030 να έχουν μαζί τους στην πρώτη συνάντηση το περσινό διδακτικό υλικό.

Για οποιαδήποτε απορία/διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την διδάσκουσα στο pappa@uoc.gr

 

Η διδάσκουσα

Ε. Παππά