Γ’ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Αίτηση.
Υπεύθυνη δήλωση.
Εντολή εξουσιοδότηση.
Καρτέλα φοιτητή/φοιτήτριας.

Σημαντική διευκρίνιση:

Όπου στην παραπάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρεται “students’web” εννοείται η τρέχουσα εφαρμογή φοιτητολογίου eduportal.