Φοιτώντας στο Π.Κ. σε συνθήκες πανδημίας.

Δείτε μία επιστολή καλωσορίσματος στο Πανεπιστήμιό μας και ένα φυλλάδιο με χρήσιμες οδηγίες ώστε να γίνει η φοίτησή σας πιο εύκολη μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε.