Επιλεγέντες στο σεμινάριο ‘Θέματα Ανάπτυξης Βρεφών’ (2022-2023)

Επιλεγέντες στο σεμινάριο ‘Θέματα Ανάπτυξης Βρεφών’ (2022-2023)
4606
4607
4702
4783
4560
4593
4627
4759
4498
4572
4325
3951
2251
4913
4841
4802
4815
4786

 

Παρακαλούνται οι παραπάνω φοιτητές/τριές να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο στέλνοντας μήνυμα στη διδάσκουσα (kokkinaki@uoc.gr) μέχρι το Σάββατο 1.10.2022 στις 20.00.