Επιλεγέντες στο σεμινάριο ‘Θέματα Ανάπτυξης Βρεφών’ (2022-2023)

Επιλεγέντες στο σεμινάριο ‘Θέματα Ανάπτυξης Βρεφών’ (2022-2023)
4606
4607
4549
4783
4590
4559
4627
4759
4498
4572
4325
3951
2251
4913
4841
4802
4815
4786

 

Παρακαλούνται οι παρακάτω επιλαχόντες/χούσες φοιτητές/τριες να προσέλθουν κατά το πρώτο μάθημα του σεμιναρίου ‘Θέματα Ανάπτυξης Βρεφών’ την Τρίτη 4.10.2022 (8.30-11.30, αίθουσα Α1-2 ισόγειο) : ΑΜ 4563, 4567, 4671, 4667, 4724, 4665, 4645 και 4578.