Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή του Κ.Ε.ΜΕ.-Π.Κ.

Διαβίβαση
Επαναπροκήρυξη
Έντυπο προσωπικών δεδομένων
Υπόδειγμα δήλωσης
ΦΕΚ 483/ΥΟΔΔ/13-9-16
ΦΕΚ 2040/Β/18-9-15
ΦΕΚ 3301/Β/20-9-17
Πίνακας αποδεκτών