Ενημέρωση για κενές θέσεις σε Εργαστήρια

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν 5 κενές θέσεις στα 2 εργαστήρια του κ Τσακανίκου. Όσοι χρειάζεστε ακόμη κάποιο εργαστήριο παρακαλώ να επικοινωνήσετε άμεσα με τον διδάσκοντα. Να σημειώσω ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν και άλλα κενά για τα οποία θα σας ενημερώσω όταν έχω σχετική πληροφόρηση.

Η. Οικονόμου, Συντονιστής της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών