Ενημερώσεις για τη Βασική Χρήση της Βιβλιοθήκης και τον Κατάλογό της

Παρακαλώ δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο που αφορά στις Ενημερώσεις (δια ζώσης) για πρωτοετείς και παλαιότερους φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση παρακολούθησης:

https://www.lib.uoc.gr/news/announcement-1664260165-377946-27355.tkl