Ενημερώσεις για κριτήρια επιλογής σε σεμινάρια και εργαστήρια

Για τις ανακοινώσεις διδασκόντων σχετικά με τα κριτήρια επιλογής σε σεμινάρια και εργαστήρια παρακαλείσθε να ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης e-learn.