Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα

Παρακαλούμε βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο, πληροφορίες για συμμετοχή σε έρευνα από τον υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματός μας, κ Θωμαδάκη. Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη.

https://www.psychology.uoc.gr/wp-content/uploads/2021/05/Research_Thom.pdf