Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το σεμινάριο Ψ-3413 «Νευροψυχολογία Νευροψυχιατρικών Διαταραχών»

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους μαθησιακούς στόχους, το περιεχόμενο του μαθήματος, τον τρόπο αξιολόγησης και άλλες βασικές πληροφορίες ανατρέχοντας στο περίγραμμα του μαθήματος.

https://www.psychology.uoc.gr/wp-content/uploads/2021/11/%CE%A83413_Sem_Zouraraki_GR_2021.pdf

Για την επιλογή στο σεμινάριο θα ισχύσουν τα ενιαία κριτήρια που εφαρμόζονται στο Τμήμα Ψυχολογίας, δηλαδή ο τρέχον αριθμός ECTS μονάδων που έχουν κατοχυρωθεί και ο τρέχον μέσος όρος της βαθμολογίας.

Παρακαλώ όσους/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα να μου στείλουν με email την καρτέλα τους σε μορφή pdf έως τις 05-10-2022. Παρακαλώ στο email να γράψετε και το έτος σπουδών σας.

Όσοι/ες επιλεγούν, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης, θα ενημερωθούν με email πριν από την έναρξη του πρώτου μαθήματος.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

H διδάσκουσα Ζουραράκη Χρυσούλα

Email: zouraraki@uoc.gr