Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Εργαστήριο Ψ-4721

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Για όσες και όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο Ψ4721 -Εργαστήριο συγγραφής επιστημονικής εργασίας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα elearn.

Συγκεκριμένα για το εργαστήριο της Τετάρτης, το οποίο θα πραγματοποιείται 11:30 14:30 στην αίθουσα Η/Υ ΣΚΕ (1ος όροφος) μπαίνετε σε αυτό τον σύνδεσμο:

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3806

Για το εργαστήριο της Πέμπτης το οποίο θα πραγματοποιείται 17:30-20:30 στην αίθουσα Η/Υ ΣΚΕ (1ος όροφος) ακολουθείτε αυτό το σύνδεσμο:

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3807

Η διδάσκουσα

Μαρία Γεωργιάδη