Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακολούθησης του Σεμιναρίου ‘Θέματα Ανάπτυξης Βρεφών’ (Ψ 3310)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ‘ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ’ (Ψ 3310)

Διδάσκουσα: Θεανώ Κοκκινάκη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ και ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι μαθησιακοί στόχοι, το περιεχόμενο και ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών περιγράφονται στο παρακάτω link: https://www.psychology.uoc.gr/wp-content/uploads/2019/05/ps3310_kokkinaki_sem_gr.pdf

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση επιλογής στο σεμινάριο: η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων Μεθοδολογία Ι και Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι,

Τα κριτήρια επιλογής για το σεμινάριο είναι τα εξής:

α) τα ects (70%) και ο Μ.Ο. βαθμολογίας κατά το χρόνο επιλογής (30%) (για φοιτητές/τριες 3ου έτους)

β) στους φοιτητές και φοιτήτριες του 4ου έτους και άνω μετρούν ως κριτήρια τα ects (70%), ο Μ.Ο. βαθμολογίας κατά το χρόνο επιλογής (30%) και το έτος φοίτησης μετρά ως κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας (προτεραιότητα παλαιότερου).

Μεταξύ των δεκαοκτώ θέσεων που προβλέπονται στο σεμινάριο, οι πέντε (5) θέσεις αντιστοιχούν σε φοιτητές 3ου έτους και οι δεκατρείς (13) σε φοιτητές 4ου έτους και άνω. Εάν προσέλθει περιορισμένος αριθμός φοιτητών 4ου έτους και άνω, οι θέσεις θα συμπληρωθούν από φοιτητές 3ου έτους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να αποστείλουν στο e-mail της διδάσκουσας  (kokkinaki@uoc.gr) μέχρι την Τρίτη 27.09.2022 το αίτημά τους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος μαζί με τις παραπάνω πληροφορίες (προαπαιτούμενα, ects, M.Ο. βαθμολογίας, έτος σπουδών). Κατά την πρώτη συνάντηση (4.10.2022) του σεμιναρίου, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας στη διδάσκουσα, προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια των στοιχείων που έστειλαν.

Η ανακοίνωση των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα γίνει μέχρι την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, στο elearn του σεμιναρίου (δεν χρειάζεται κωδικός πρόσβασης).

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

To σεμινάριο ‘Θέματα Ανάπτυξης Βρεφών’ θα διδάσκεται κάθε Τρίτη, 8.30-11.30 (αίθουσα Α1-2 ισόγειο). Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.