Εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης του σεμιναρίου Ψ-3415

Εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης του σεμιναρίου Ψ3415 Πρώιμες Στρεσογόνες Εμπειρίες και Ψυχοπαθολογία

Διδάσκουσα: Ανδρονίκη Ραυτογιάννη

Οι μαθησιακοί στόχοι, το περιεχόμενο του μαθήματος, ο τρόπος αξιολόγησης και άλλες βασικές πληροφορίες περιγράφονται στο περίγραμμα του μαθήματος (βλ. ιστοσελίδα του τμήματος-Σπουδές).

Για την επιλογή στο σεμινάριο θα ισχύσουν τα ενιαία κριτήρια που εφαρμόζονται στο Τμήμα Ψυχολογίας, δηλαδή ο τρέχον αριθμός ECTS μονάδων που έχουν κατοχυρωθεί και ο τρέχον μέσος όρος της βαθμολογίας.

Επιπλέον: καλό θα είναι να έχετε περάσει τα μαθήματα Στατιστική και Φυσιολογία Ι,ΙΙ, για την καλύτερη παρακολούθηση και κατανόηση του σεμιναρίου.

Το μάθημα θα διδάσκεται την Παρασκευή στις 14:30 – 17:30.

Παρακαλώ όσους/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, να μου στείλουν με email την επικαιροποιημένη καρτέλα τους από το students web σε μορφή pdf έως την Τετάρτη 28.09.2022.

Παρακαλώ στο email να γράψετε ξεκάθαρα το έτος σπουδών σας.

Η επιλογή θα γίνει στις 30.09.2022, στο μάθημα.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Ανδρονίκη Ραυτογιάννη