Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και Επιλογή Φοιτητών για το Σεμινάριο Ψ-3322

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και Επιλογή Φοιτητών για το Σεμινάριο Ψ3322-Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη στην Εφηβεία: Αυτονομία, Οικογενειακές Σχέσεις, και Ψυχική Ανθεκτικότητα

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες για το Σεμινάριο Ψ3322-Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη στην Εφηβεία: Αυτονομία, Οικογενειακές Σχέσεις, και Ψυχική Ανθεκτικότητα ότι προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα:

  1. Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες
  2. Στατιστική Ι
  3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι
  4. Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

Για την επιλογή των φοιτητών, παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν τα στοιχεία στο παρακάτω αρχείο (σημειώστε ότι οι τελευταίες δύο στήλες «Conv.ECTS» και «Τελικό σκορ» συμπληρώνονται αυτόματα). Από όσους φοιτητές επιλεγούν, θα ζητήσω τις καρτέλες τους για διασταύρωση των βαθμών και των διδακτικών μονάδων.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T6p9DR38pvXT_Pkn4QREH2AzsdVYzTCq9dGgLnFabcM/edit?usp=sharing

Ευχαριστώ.

Στέφανος Μαστροθεόδωρος