Δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου

Σεμινάριο του ΣΚΦ “Από το Zoom στα αμφιθέατρα.. πρακτικός οδηγός διαχείρισης αλλαγών”
Αφίσα
Δήλωση

Ομάδες του ΣΚΦ
Αφίσα
Δήλωση