Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση εδώ.
Συνοπτικά, προσοχή στις παρακάτω προθεσμίες:
Δηλώσεις μαθημάτων 16/2/21-25/2/21
Δηλώσεις αναβαθμολόγησης 16/2/21-23/2/21
Δηλώσεις πτυχιακής εργασίας 16/2/21-2/3/21