Διδασκαλία Εργαστηρίων

Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που από 07.11.2020 θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα, τα εργαστήρια θα διδάσκονται (για όλους) εξ αποστάσεως από 09.11.2020 και μέχρι να λήξει η καθολική απαγόρευση. Για τη συνέχιση των μαθημάτων μετά τη λήξη της καθολικής απαγόρευσης, θα ενημερωθείτε από τους διδάσκοντες των εργαστηρίων σε εύθετο χρόνο.