Διάθεση κενών θέσεων σε Εργαστήριο

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν 6 κενές θέσεις στο Εργαστήριο “Εργαστηριακές Ασκήσεις στη Μνήμη και την Αντίληψη” Ψ-4101.

Παρακαλούμε όσες και όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον κ Οικονόμου μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, 8/10, ώστε να ληφθούν υπόψη στην κατανομή των θέσεων.

  1. Είστε επί πτυχίω άμεσα (δλδ το Χειμερινό του 2021-22)
  2. Οφείλετε 1 Εργαστήριο για την ολοκλήρωση των σπουδών σας.

Παρακαλούμε το μήνυμά σας να συνοδεύεται και από αντίγραφο της καρτέλας σας.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, θα δοθεί προτεραιότητα σε φοιτητές παλαιότερων ετών.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι λιγότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, θα κληθούν να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το Εαρινό εξάμηνο και χρειάζονται 1 Εργαστήριο.

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας