Διαγωνισμός με θέμα: “Η Διατριβή μου σε 3 λεπτά – 3 Minute Thesis”

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2023/08-05/Announcement_3MThesisCompetitionUniversityofCrete_2023.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2023/08-05/ΦόρμαΣυμμετοχής3MT_2023_(3).docx