Χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων.

Για την εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων.

Σε αντίθετη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες δεν θα εξυπηρετούνται. 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.       

mask
 distance