Απόφαση Συνέλευση του Τμήματος για το θέμα: «Κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι»

Παρακαλώ δείτε το ακόλουθο αρχείο που αφορά στην απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για το θέμα: «Κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ