Αναβολή μαθημάτων Ψ2402 & Ψ1402

Τα σημερινά (19-4-21) μαθήματα Ψ2402 και Ψ1402 αναβάλλονται λόγω προβλημάτων σύνδεσης του διδάσκοντα με το διαδίκτυο. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση του διδάσκοντα, μόλις αποκατασταθεί η βλάβη, για το πότε θα γίνουν οι αναπληρώσεις.

Από τη γραμματεία.