Αναβολή έναρξης μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας.

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας με διδάσκουσας την κ. Καραγιώργου αναβάλλεται από την πρώτη εβδομάδα (4-8/10/2021).
Θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω των ανακοινώσεων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος