Αναστολή διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας Πανεπιστημίου Κρήτης 25/1/22

Ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης:

Κατόπιν της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών (δείτε εδώ),

αναστέλλεται η εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την  25η Ιανουαρίου 2022 εκτός από τις υπηρεσίες φύλαξης.

Ειδικά, οι Υπηρεσίες (τεχνικής και πληροφορικής φύσεως) των οποίων η λειτουργία είναι αναγκαία για τη διαχείριση/αντιμετώπιση του φαινομένου της κακοκαιρίας θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.