Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης για πρωτοετείς 2020-2021

Με αξιόλογες συλλογές έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων, περιοδικών και άλλων αρχείων υποστηρίζει ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η συμμετοχή σας στις ενημερώσεις της Βιβλιοθήκης -που αφορούν τη λειτουργία και τους κανόνες της- είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση του δικαιώματος δανεισμού υλικού της.

Επισκεφτείτε την  ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης ή/και επικοινωνήστε με την υπηρεσία Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών. Εντός των ημερών στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη η ενότητα “Πρωτοετείς” για ευκολότερη πρόσβαση και ενημέρωση.

Από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
30/9/2020