Ανακοίνωση για το Εργαστήριο Δεξιότητες Χρήσης Νέων Τεχνολογιών Ψ-4205

Η έναρξη του εργαστηρίου Δεξιότητες Χρήσης Νέων Τεχνολογιών Ψ-4205, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εργαστήριο Δεξιότητες Χρήσης Νέων Τεχνολογιών Ψ-4205 προσφέρεται μόνο για φοιτήτριες/φοιτητές που βρίσκονται στο 3ο ή σε μεγαλύτερα έτη των σπουδών τους.

Θα δημιουργηθούν 3 groups (ένα τη Δευτέρα, ένα την Τετάρτη και ένα την Πέμπτη) των 18 φοιτητών/φοιτητριών. Σε κάθε group των 18 φοιτητών/φοιτητριών 5 φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι από το 3o έτος και 13 φοιτήτριες/φοιτητές από μεγαλύτερα έτη σπουδών.

Η επιλογή των συμμετεχόντων στο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με βάση την απόφαση του Τμήματος για τον τρόπο επιλογής φοιτητών/τριών σε σεμινάρια
και εργαστήρια (https://www.psychology.uoc.gr/kritiria-epilogis-se-seminaria-ergastiria)

Το έτος σπουδών τους, ο μέσος όρος μαθημάτων και τα ECTS θα αποδεικνύονται από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Eduportal, υποχρεωτικά το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει να είναι εκτυπωμένο, η εκτύπωση καλό θα ήταν να γίνει κοντά στις ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν τα πρώτα μαθήματα ώστε να έχει διαμορφωθεί πληρέστερη εικόνα του μέσου όρου και των ECTS από τα μαθήματα που έχουν περαστεί στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2022.

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να ενταχθούν στο group της Δευτέρας 08:30–11:30, παρακαλούνται να έρθουν στο εργαστήριο Η/Υ ΔΙΕΣΤΑΠ της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 08:30, έχοντας υποχρεωτικά μαζί τους εκτυπωμένο το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας απευθείας από το σύστημα Eduportal (όχι από αρχείο word).

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να ενταχθούν στο group της Τετάρτη 11:30–14:30, παρακαλούνται να έρθουν στο εργαστήριο Η/Υ ΔΙΕΣΤΑΠ της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11:30, έχοντας υποχρεωτικά μαζί τους εκτυπωμένο το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας απευθείας από το σύστημα Eduportal (όχι από αρχείο word).

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να ενταχθούν στο group της Πέμπτης 14:30–17:30, παρακαλούνται να έρθουν στο εργαστήριο Η/Υ ΔΙΕΣΤΑΠ της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 14:30, έχοντας υποχρεωτικά μαζί τους εκτυπωμένο το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας απευθείας από το σύστημα Eduportal (όχι από αρχείο word).

Ακριβώς μετά από την επιλογή των φοιτητών θα ακολουθήσει εισαγωγικό μάθημα-περιγραφή του εργαστηρίου. Η παρακολούθηση του εισαγωγικού μαθήματος αυτού θα είναι υποχρεωτική για όλους όσους επιλεγούν σε κάθε group.

Ο διδάσκων
Γιώργος Κανδύλης

Ανακοίνωση (PDF)