Ανακοίνωση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών για κενές θέσεις σε Εργαστήρια και Σεμινάρια του τρέχοντος εξαμήνου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να υπολογιστούν για την κατανομή των κενών θέσεων που έχουν προκύψει σε Εργαστήρια και Σεμινάρια, μπορούν να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στον κ Οικονόμου.

Στον τίτλο του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται το εξής: “Κενές θέσεις Εργαστηρίων/Σεμιναρίων, Εκδήλωση ενδιαφέροντος του (το όνομά σας εδώ)”. Θα πρέπει να επισυνάψετε την καρτέλα σας και στο περιεχόμενο του μηνύματος, να δηλώσετε εάν χρειάζεστε το εργαστήριο/σεμινάριο ώστε να πάρετε το πτυχίο σας με το πέρας του χειμερινού εξαμήνου. Επίσης στο τέλος του μηνύματος αναγράψτε τα σεμινάρια/εργαστήρια για τα οποία ΔΕΝ μπορείτε να ληφθείτε υπόψη (π.χ. αν τα έχετε δηλώσει ήδη κλπ).

Η Επιτροπή Σπουδών θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα ενημερώσει τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες για την επιλογή. Θα δοθεί προτεραιότητα σε φοιτήτριες και φοιτητές που χρειάζονται 1 σεμινάριο/εργαστήριο για άμεση λήψη πτυχίου, και εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις, θα εφαρμοστεί ο αλγόριθμος επιλογής που έχει αποφασίσει το Τμήμα.

Τα μηνύματά σας θα πρέπει να αποσταλούν στον κ Οικονόμου μέχρι την Τετάρτη, 5/10, στις 23.59

Εκ μέρους της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών,

Ο συντονιστής,

Ηλίας Οικονόμου