Ανακοίνωση για την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος “Επιστημολογία της Ψυχολογίας”

Το μάθημα Επιστημολογία της Ψυχολογίας από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του εξαμήνου θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας του Zoom, λόγω του ότι δηλώθηκε από περισσότερους από 50 φοιτητές, σε αντιστοιχία με την  Κ.Υ.Α. με αριθμό ΦΕΚ 3707/4-9-2020 τΒ’ και τίτλο “Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.” Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο e-learn. https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=305

Ο διδάσκων του μαθήματος