Ανακοίνωση για την αλλαγή σε προσφερόμενο εργαστήριο.

Λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων στο Σεμινάριο Ψ3115 Cognition, Emotion and Affective Disorders με διδάσκοντα τον κ. Τσακανίκο, θα προσφερθεί σε δεύτερο τμήμα το Εργαστήριο Ψ4104 Cognitive Psychopathology του ιδίου διδάσκοντα. Για πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής μπορείτε να συμβουλευθείτε τις ανακοινώσεις του μαθήματος στο e-learn ή να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα.