Ανακοίνωση επιτυχόντων κατάταξης 2020-2021

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Ημερομηνίες εγγραφής: 8-13/7/2021

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

-Υπεύθυνη δήλωση/ αίτηση εγγραφής, με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ή με έκδοσή της μέσω του gov.gr

-Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) σε jpeg

-Αντίγραφο ταυτότητας σε pdf

-Α.Μ.Κ.Α. (έγγραφο που να το αναγράφει ή αντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου υγείας ή αντίγραφο κάρτας Α.Μ.Κ.Α.)

Η αποστολή των παραπάνω γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο psychology_registry@uoc.gr με τίτλο «ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2020-2021»

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες που συμμετείχαν στις παραπάνω εξετάσεις μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους ΜΟΝΟ με την αποστολή ερωτήματος μέσω e-mail στο psychology_registry@uoc.gr με επισύναψη Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου.