Ανακοίνωση επιτροπής Σπουδών

Σε σχέση με τον προγραμματισμό των Εργαστηρίων για το τρέχον έτος θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

  1. Προσφέρουμε συνολικά 23 Εργαστήρια (10 στο χειμερινό και 13 στο εαρινό), το οποίο σημαίνει 414 συνολικά θέσεις.
  2. Παρά τον μεγάλο αριθμό προσφερόμενων Εργαστηρίων, είναι πιθανόν να μην εξυπηρετηθούν όλες οι ανάγκες των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος. Οι κενές θέσεις σε Εργαστήρια που έχουν προκύψει μετά την πρώτη βδομάδα μαθημάτων, συγκεντρώνονται ήδη από την Επιτροπή και θα δοθούν σε φοιτήτριες και φοιτητές με προτεραιότητα σε εκείνους που είναι επί πτυχίω και χρειάζονται 1 Εργαστήριο για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Παρακαλούμε να περιμένετε νέα ανακοίνωση σύντομα για να ενημερωθείτε για τον τρόπο που μπορείτε να εκδηλώνετε ενδιαφέρον για αυτές τις θέσεις.
  3. Υπάρχει μια παρανόηση σε ότι αφορά τον μέγιστο αριθμό των Εργαστηρίων που μπορεί να προσφερθούν. Ο αριθμός αυτός είναι συνάρτηση των αναγκών των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος, του διαθέσιμου προσωπικού/χώρων, και της διατήρησης της υψηλής ποιότητας των Εργαστηρίων που προσφέρονται, και κατ’επέκταση όλου του Προγράμματος Σπουδών.

Εκ μέρους της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας.

Ηλίας Οικονόμου