Ανακοίνωση για επιλεγόμενα μαθήματα Πρωτοετών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τα επιλεγόμενα μαθήματα που θα πάρετε στο πρώτο σας εξάμηνο, θα πρέπει να είστε σίγουρες (-οι) ότι προσφέρονται στο εξάμηνό σας. Με δεδομένο ότι δεν θα προσφερθούν μαθήματα Γλώσσας αυτό το εξάμηνο, θα μπορούσατε να αναζητήσετε επιλεγόμενα μαθήματα εκτός Τμήματος για να συμπληρώσετε τις ECTS μονάδες σας. Το μόνο επιλεγόμενο Τμήματος που προσφέρεται στο πρώτο εξάμηνο είναι το μάθημα της Επιστημολογίας της Ψυχολογίας.

Εκ μέρους της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών,
Ηλίας Οικονόμου