Ανακοίνωση Αρχικής Επιλογής Κατάταξης για τον A Κύκλο Πρακτικής Άσκησης 2022-23

Παρακαλώ δείτε το ακόλουθο αρχείο που αφορά στην αρχική επιλογή/κατάταξη φοιτητών για πρακτική άσκηση κατά τον Α’ κύκλο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Ανακοίνωση Αρχικής Επιλογής_Κατάταξης_A __Κύκλος_Πρακτικής_Άσκησης_2022-23