ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ψ4616 “ΨΗΦΙΑΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνονται οι  φοιτητές /τριες ότι το Εργαστήριο Ψ4616 (την Πέμπτη 17:30 – 20:30) θα γίνεται στο Εργαστήριο ΣΚΕ στο ΙΣΟΓΕΙΟ και όχι στο ΔΙΕΣΤΑΠ όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος