Αλλαγή στην ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου μεταφέρεται τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.
Η παραπάνω αλλαγή πραγματοποιείται προκειμένου να υπάρξει χρόνος για πληρέστερη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων.
Για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη θα ενημερώνεστε με σχετικές ανακοινώσεις.

Από τη γραμματεία του Τμήματος.