Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητριών (-τών)

Σύμβουλοι για εισακτέους/ες ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Σύμβουλοι για εισακτέους/ες ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Σύμβουλοι για εισακτέους/ες ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Σύμβουλοι για εισακτέους/ες παλαιότερων ακαδημαϊκών ετών

Προσοχή! Οι Α.Μ. με έτος εισαγωγής 2018 (και πριν) που είχαν ανατεθεί στον κ. Καφέτσιο και στην κ. Χατήρα αναλαμβάνονται από τον κ. Ζαμπετάκη.