Αιτήσεις για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2022-2023

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ψυχολογίας κατατίθενται από
1-11-2022 έως 15-11-2022, ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν τη φόρμα κατάθεσης αιτήσεων και αναρτούν σε αυτήν:

  1. Σε ΕΝΑ αρχείο pdf με ονομασία αρχείου το ονοματεπώνυμό τους με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες:
    1α) Αίτηση σε μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης που μπορείτε να εκδώσετε μέσω του https://www.gov.gr/ με το κείμενο: «…δηλώνω υπεύθυνα ότι α)καταθέτω αίτηση συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, ως πτυχιούχος __________(εδώ σημειώνετε το πρώτο σας πτυχίο) β) την αίτηση συνοδεύουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και γ) όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο πακέτο της αίτησης είναι ακριβή και αληθή». Εάν δεν είναι εφικτή για εσάς η χρήση του https://www.gov.gr/ μπορείτε σε έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης να συμπληρώσετε το παραπάνω κείμενο και να λάβετε επικύρωση γνήσιου υπογραφής από δημόσια αρχή/ Κ.Ε.Π.
    1β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, όπου θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου.
    1γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου.ΚΑΙ
  2. Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας έγχρωμη ή ασπρόμαυρη ως αρχείο png ή jpeg με ονομασία αρχείου το ονοματεπώνυμο τους με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας.