Αιτήσεις ορκωμοσίας περιόδου Σεπτεμβρίου 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές/ φοιτήτριες που εκτιμούν ότι ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος,

από 13/09/2021 έως και 25/09/2021

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή στο psychology_registry@uoc.gr μέσω του ακαδημαϊκού   email των ενδιαφερόμενων με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ».

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ.

Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση της αίτησης:

  • Να συμπληρωθούν στην αίτηση οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο και όλα τα ζητούμενα στοιχεία ανεξάρτητα αν κατά τη συμπλήρωση δεν έχουν εξεταστεί ή βαθμολογηθεί οι υποχρεώσεις που θα αναφέρονται.
  • Να συμπληρωθεί οπωσδήποτε το μάθημα της εκτιμώμενης ως τελευταίας υποχρέωσης. Διευκρινίζεται ότι  αν η τελευταία εξεταζόμενη υποχρέωση είναι η πτυχιακή εργασία, την ημερομηνία θα καταγράψει η Γραμματεία.
  • Η προθεσμία κατάθεσης βαθμολογιών για τα μαθήματα/σεμινάρια/εργαστήρια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020-2021 είναι η 11/10/2021.
  • Η προθεσμία κατάθεσης βαθμολογιών από τους επόπτες/τις επόπτριες για πτυχιακές εργασίες είναι η 15/10/2021. (Προσοχή!! συνεννοείστε με τον επόπτη/ την επόπτρια για το πότε πρέπει να παραδώσετε την εργασία προκειμένου εκείνος/εκείνη να καταθέσει εμπρόθεσμα τη βαθμολογία).
  • Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας δεν είναι ορατός μέσω του students’ web. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να τον πληροφορηθούν από τον επόπτη/ την επόπτρια της εργασίας.
  • Αντίγραφα πτυχιακής εργασίας ΔΕΝ κατατίθενται στη Βιβλιοθήκη του Π.Κ. ή στη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Εάν υπάρξει τροποποίηση στον τίτλο της πτυχιακής εργασίας, θα πρέπει εγκαίρως και το αργότερο έως το τέλος της εξεταστικής περιόδου να ενημερώσετε τη Γραμματεία με e-mail στο psychology_registry@uoc.gr αποστέλλοντας τον επικαιροποιημένο τίτλο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (με κοινοποίηση στον επόπτη/στην επόπτρια).
  • Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι της περιόδου του Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 μπορούν εφόσον το ζητήσουν, να λάβουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών σε περίπτωση που αυτή τους είναι απαραίτητη πριν την έκδοση του πτυχίου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος,
09/09/2021