9η συνάντηση του TοtT, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Επιστημονικός Εγγραμματισμός στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης: Γλωσσικές και Εννοιολογικές Προϋποθέσεις Κατανόησης της Επιστημονικής Γλώσσας & Γνώσης“,

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί:

  • Δια ζώσης την Πέμπτη,  16 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00 έως 18:00 στην αίθουσα Β1-26 στην Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνου.
  • Δια ζώσης την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00 έως 18:00 στην αίθουσα Συγκλήτου στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου και διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου zoom: https://us02web.zoom.us/j/89413328510

Αναλυτική ενημέρωση.