Κενές θέσεις σε 2 Σεμινάρια.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν 4 κενές θέσεις Σεμιναρίων στα εξής μαθήματα Ψ-3413 και Ψ3517.

Παρακαλούμε όσες και όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον κ Οικονόμου μέχρι το τέλος της ημέρας, Δευτέρα 11/10, ώστε να ληφθούν υπόψη στην κατανομή των θέσεων.

Είστε επί πτυχίω άμεσα (δλδ το Χειμερινό του 2021-22)
Οφείλετε 1 Σεμινάριο για την ολοκλήρωση των σπουδών σας.
Παρακαλούμε το μήνυμά σας να συνοδεύεται και από αντίγραφο της καρτέλας σας.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, θα δοθεί προτεραιότητα σε φοιτητές παλαιότερων ετών.

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας