Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ψυχολογία (& συναφείς επιστήμες)

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Κύπρου