Ευαγγελία Κατέρη

 • Προφίλ
 • Έρευνα
 • Δημοσιεύσεις
 • Διδασκαλία

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασα Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στην συνέχεια, πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία και έλαβα το διδακτορικό μου δίπλωμα από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καθ’ όλη την διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών έλαβα υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ., ενώ κατά την διάρκεια μεταπτυχιακών μου σπουδών έλαβα υποτροφία και έπαινο από την Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (Ψ.Ε.Β.Ε.), μετά από κρίση της πρωτοτυπίας και της αρτιότητας της διδακτορικής μου έρευνας. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην μελέτη της ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων, καθώς και στον ρόλο του πολιτισμού στην ψυχική υγεία, την ψυχική ασθένεια, την ψυχοθεραπεία, και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Επαγγελματική εμπειρία-Εφαρμοσμένο έργο

Εργάστηκα σε πολυάριθμες δομές ψυχικής υγείας, όπως, επίσης, και σε σχολεία, αλλά και σε φυλακές. Επίσης, έχω εργαστεί σε προγράμματα παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (όπως Ρομά και Μετανάστες), αλλά και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων, με αντικείμενο την συμβουλευτική γονέων και την συμβουλευτική κρατουμένων. Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με το ακαδημαϊκό μου έργο, εργάζομαι ως ιδιώτης ψυχολόγος, με αντικείμενο την ψυχοθεραπεία ενηλίκων και την συμβουλευτική παιδιού και οικογένειας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην μελέτη της ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων, καθώς και στον ρόλο του πολιτισμού στην ψυχική υγεία, την ψυχική ασθένεια, την ψυχοθεραπεία, και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • ΤΕΙ Κρήτης: «Ο ρόλος της κατασκευής εαυτού στην ικανοποίηση από την σχέση και στην ικανοποίηση από την ζωή: Διερεύνηση σε ζευγάρια» (2016-2018):
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών : «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά» (2011-2015 & 2017-2018).
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: «Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Μεταναστών Μαθητών» (2012-2013).
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: «Ο ρόλος της κατασκευής εαυτού και του επιπολιτισμού στην ψυχική υγεία Αλβανών και Ινδών μεταναστών στην Ελλάδα» (2006-2011).
 • Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής & Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρόγραμμα Equal) «Στάσεις και Συμπεριφορές του γενικού πληθυσμού στους Απεξαρτημένους Χρήστες Ουσιών» (2006)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kateri, E., & Karademas, E. (2018). The interplay between self-construal, social support, and psychological adaptation of Indian immigrants’ in Greece. European Journal of Counseling Psychology, 7 (1), 148-164..
 • Κατέρη, Ε. & Καραδήμας, Ε. (2017). Τακτικές επιπολιτισμού Αλβανών και Ινδών μεταναστών στην Ελλάδα. Ψυχολογία., 22 (1), 59-77.
 • Κατέρη Ε. (2015). Κακοποίηση και μετανάστριες (σελ. 120-127). Στο Έλεγχος και Πρόληψη της Κακοποίησης- Παραμέλησης Παιδιών (Επιμ. Γ. Νικολαίδης & Γ. Τσουβέλας). Αθήνα: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.
 • Κατέρη, Ε. (2011). Η σχέση της κατασκευής εαυτού με τον επιπολιτισμό και με την υγεία/ψυχολογική προσαρμογή Αλβανών και Ινδών μεταναστών στην Ελλάδα (διδακτορική διατριβή). Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών διατριβών.
 • Κατέρη, Ε. (2012). Προβλήματα προσαρμογής των μεταναστών: Ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις. Περιοδικό Επιστήμες της Αγωγής, 3, 29-42.
 • Kalaitzaki, A.E. Kateri, E., & Pattakou- Parasyri, V. (2012). Identification, Emotional Reactions, and Perceived Threat to Persons With Alzheimer’s Disease. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 00, 1-11.
 • Κατέρη, Ε. Καραδήμας, Ε. (2009). Η Επίδραση της Κατασκευής του Εαυτού στον Επιπολιτισμό Αλβανών και Ινδών Μεταναστών στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία. Ψυχολογία, 16 (3), 302- 320.
 • Κατέρη, Ε. Πουρκός, Μ. (2006). Επιστημολογικοί προβληματισμοί σχετικά με την ψυχοπαιδαγωγική και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας (σελ. 597-622). Στο Κοινωνικοιστορικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις σε Ψυχολογία και Εκπαίδευση (Επιμ. Μ. Πουρκός). Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός