Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Χρυσούλα Ζουραράκη
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.002 (Ισόγειο, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77522
Ευαγγελία Κατέρη
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.002 (Ισόγειο, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77522
Ειρήνη – Μαρίνα Μητροπούλου
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.002 (Ισόγειο, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77522
Δημήτριος Παπαδόπουλος
Συμβασιούχος Διδάσκων
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.002 (Ισόγειο, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77522
Στέφανος Πλεξουσάκης
Συμβασιούχος Διδάσκων
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.002 (Ισόγειο, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77522