Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Ευαγγελία Κατέρη
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Γραφείο: Α1.002 (Ισόγειο, κτήριο Α1)
  • 28310 – 77522
Δημήτριος Παπαδόπουλος
Συμβασιούχος Διδάσκων
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Γραφείο: Α1.002 (Ισόγειο, κτήριο Α1)
  • 28310 – 77522
Κωνσταντίνος Παπαχριστόπουλος
Συμβασιούχος Διδάσκων
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Γραφείο: Α1-004 (Ισόγειο) – Γραφείο Ακαδημαϊκών Επισκεπτών
  • 28310 – 77533