Μαγδαλινή Φλουρή

 • Προφίλ
 • Έρευνα
 • Δημοσιεύσεις

Σπουδές

 • 2011- σήμερα: Υποψήφια Διδάκτορας στην Κλινική Ψυχολογία της Υγείας. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • 2009 Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία στο Leiden University
 • 2007 Πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τίτλος Διδακτορικού

Σωματικός πόνος, αυτορρύθμιση συναισθήματος και διάσχιση

Σύντομη Παρουσίαση

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι τριπλός. Πρώτον, επιχειρεί να διερευνήσει (α) αν και πως η αυτορύθμιση του συναισθήματος ως μία δυναμική διαδικασία σχετίζεται με τον πόνο και (β) ποιες από εκείνες τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την αυτορύθμιση του συναισθήματος σχετίζονται περισσότερο με τον πόνο και προς ποια κατεύθυνση. Δεύτερος σκοπός της έρευνας  είναι να αποσαφηνιστούν διάφορα ερωτήματα σχετικά με την διάσχιση και την σχέση της με τον πόνο. Αρχικά θα διερευνηθεί αν (α) οι πάσχοντες από πόνο οξύ και χρόνιο πόνο εμφανίζουν διάσχιση και (β) ποιου είδους διάσχιση παρατηρείται. Ίσως το θέμα αυτό φαίνεται τεχνικό, όμως έχει μεγάλη σημασία για τις κλινικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του πόνου αφού αυτά τα δύο είδη διάσχισης είναι διαφορετικά και συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά ή αν είναι επιβλαβή να θεραπευτούν διαφορετικά (Holmes et al., 2005; Waller et al., 2000). Ακόμα, (γ) σκοπεύουμε να διερευνήσουμε αν και πως κάθε ένα από αυτά τα δύο είδη διάσχισης σχετίζονται με τον πόνο.  Τέλος, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε πως σχετίζεται η διάσχιση με την αυτορύθμιση συναισθήματος. Οι υποθέσεις για την διάσχιση μέχρι τώρα έχουν ερευνηθεί είτε προκαλώντας υπνωτική αναλγησία,  είτε μετρώντας την διάσχιση που παρατηρείται και όχι με πρόκληση διάσχισης όπως στην παρούσα μελέτη. Επιπλέον εστιάζουν κυρίως σε ένα είδος διάσχισης, την αποσύνδεση.

Χρηματοδότηση

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Καραδήμας Ευάγγελος (Επιβλέπων)
 • Σίμος Παναγιώτης (Συνεπιβλέπων)
 • Χατήρα Καλλιόπη (Συνεπιβλέπουσα)

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Karademas, E.C., Karekla, M., Flouri, M., Vasileiou, V., Kasinopoulos, O., & Papakostas, S. (2017). The impact of experiential avoidance on the relations between illness representations, pain catastrophizing, and pain interference in chronic pain. Psychology and Health, 32, 1469 – 1484.
 • Karekla, M., Karademas, E.C., Vasiliou, V., Kasinopoulos, O., Flouri, M., Christou, G., & Papaostas, S. (2017). In search on novel and more effective psychological treatments for chronic pain: The “Algea” research project. The European Health Psychologist, 19, 297-301.

Κεφάλαια σε Βιβλία

Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση: Επιπτώσεις και Μετατραυματική Διαταραχή στην Ενήλικη Γυναίκα. Ο κύκλος της κακοποίησης. Εκδόσεις Αρχιπέλαγος (2008).

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 • Flouri, M. & Karademas E. (2018). The role of dissociation in experiencing pain: a normal function or a deteriorating process?. 32nd Conference of the EHPS. Health Psychology across the lifespan: Uniting research, practice and policy.
 • Φλουρή, Μ., Ε.Χ. Καραδήμας, Μ Καρεκλά, Β.Βασιλείου, Ο. Κασινόπουλος (2016). Ψυχολογική Παρέμβαση ως θεραπεία επιλογής στον Χρόνιο Πόνο. Προφορική Ανακοίνωση στο 8ο Ετήσιο Επιστημονικό Συμπόσιο Επιστημονικής Υγείας για τη μυοσκελετική υγεία (ΕΠΕΜΥ), Χανιά
 • Φλουρή Μαγδαληνή, Νικηφόρου Παρασκευή, Καραδήμας Ευάγγελος, Βασιλείου Βασίλειος, Κασινόπουλος Ορέστης, Καρεκλά Μαρία, (2016). Χρόνιοι ασθενείς με και χωρίς πόνο: Διαφορές στην ποιότητα ζωής και στις αναπαραστάσεις της ασθένειας. Προφορική Ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ), Αθήνα.