Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Πέμπτη 10/12/2020
Εξεταζόμενο μάθημα: «Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς»
Ώρα προσέλευσης:  11:30
Ώρα έναρξης: 12:30
Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα
Αίθουσα: Αμφιθέατρο Δ3 & Αίθουσα Καμπίτση

Πέμπτη 10/12/2020
Εξεταζόμενο μάθημα: «Εισαγωγή στην Ψυχολογία»
Ώρα προσέλευσης:  17:30
Ώρα έναρξης: 18:00
Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα
Αίθουσα: Αμφιθέατρο Δ3 & Δ3-7Α

Παρασκευή 11/12/2020
Εξεταζόμενο μάθημα: «Στοιχεία Μεθοδολογίας και Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες»
Ώρα προσέλευσης:  17:30
Ώρα έναρξης: 18:00
Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα
Αίθουσα: Αμφιθέατρο Δ3 & Αίθουσα Καμπίτση

Το παραπάνω πρόγραμμα ανακοινώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα περί της διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το χρόνο της ανακοίνωσης.
Εάν οι συνθήκες επιβάλλουν οποιαδήποτε τροποποίηση, θα υπάρξει ενημέρωση.