Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε συχνά την παρούσα ανακοίνωση καθώς σε περίπτωση που οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιβάλουν ενδέχεται να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα για εξ αποστάσεως εξετάσεις.