Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

 

Ευαγγελία Κατέρη, ekateri@gmail.com cv

Δημήτριος Παπαδόπουλος, d.papadopoulos@uoc.gr  cv 

Γραφείο Α1-002 (Ισόγειο)
Τηλέφωνο 2831077522

 

Συμβασιούχος Σ.Κ.Ε για διατμηματικό μάθημα Χ.Ε.2018-2019

Σέργιος Τζοτζές
stzotzes@econ.soc.uoc.gr

2831077424