Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Ευαγγελία Κατέρη, ekateri@gmail.com cv


Δημήτριος Παπαδόπουλος, d.papadopoulos@uoc.gr  cv  


Γραφείο Α1-002 (Ισόγειο)
Τηλέφωνο 2831077522

Κώστας Παπαχριστόπουλος,e-mail: k.papachristopoulos@uoc.gr cv

Γραφείο Α1-004 (Ισόγειο)
Τηλέφωνο 2831077533

Ώρες γραφείου

 

Συμβασιούχος Σ.Κ.Ε για διατμηματικά μαθήματα.

Σέργιος Τζοτζές
stzotzes@econ.soc.uoc.gr
2831077424