Ζαχαρούλα Κασσέρη

PHOTO

 

Στοιχεία για επικοινωνία
Γραφείο A1-109 , 1ος όροφος, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 2831077530

E-mail: z.kasseri@uoc.gr
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία των Εξαρτήσεων

Σπουδές

2011: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνική εργασία: Δημοκρίτειο. Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης.

2004: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ψυχολογία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ψυχολογίας. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων».

2000: Πτυχίο. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (Κατεύθυνση: Κοινωνική Εργασία).

 

Επαγγελματική εμπειρία

12/2010 – 11/2017 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Κοινωνική λειτουργός) με οργανική θέση στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου.

09/2010-12/2010 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό με σύμβαση (Κοινωνική Λειτουργός) στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου.

09/2009 - 06/2010 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό με σύμβαση (Κοινωνική Λειτουργός) στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και στα  Ειδικά Επαγγελματικά Εργαστήρια Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

12/2007-06/2008 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό με σύμβαση (Κοινωνική Λειτουργός) στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου.

05/2005 - 08/2005 Επιστημονική Συνεργάτης (Κοινωνική Λειτουργός) στο Κέντρο Πρόληψης Ν. Λέσβου «Πνοή» (ΟΚΑΝΑ).

07/2003 - 03/2004 & 06/2004 - 01/2005: Επιστημονική Συνεργάτης (Κοινωνική Λειτουργός) στο Συμβουλευτικός Σταθμός Δήμου Συκεών Θεσσαλονίκης.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα 

Ποιοτική Έρευνα, Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων, Ψυχοκοινωνικές Προσεγγίσεις για τις Εξαρτήσεις από Ψυχοδραστικές Ουσίες και τη Θεραπεία, Εξαρτήσεις & Φύλο.

Δημοσιεύσεις

A. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

1. Κασσέρη, Ζ. (2014). «Ας γίνουμε και εμείς οι οπλοφόροι τους να μη σκουριάσει ποτέ η πανοπλία τους»: Κοινωνική εργασία και ενδυνάμωση οικογενειών παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση. Στο: Θ. Καλλινικάκη & Ζ. Κασσέρη (επιμ.), Κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση. Στα θρανία των ετεροτήτων, (σσ. 189-222). Αθήνα: Τόπος.  

2. Κασσέρη, Ζ. (2014). Η Συμβολή των λογισμικών προγραμμάτων στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: Το πρόγραμμα NVivo10. Επίμετρο στο: Τσιώλης, Γ. Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα (427-486). Αθήνα: Κριτική.

3. Κασσέρη, Ζ. & Αυδή, Ε. (2008). Ουσιοεξάρτηση, ταυτότητα και φύλο: Αφηγηματική μελέτη μίας περίπτωσης. Hellenic Journal of Psychology, 5(1), 1-32.

Β. Επιμέλεια συλλογικού τόμου  

 Καλλινικάκη, Θ. & Κασσέρη, Ζ. (2014). Κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση. Στα θρανία των ετεροτήτων. Αθήνα: Τόπος. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα